REGULAMIN KORZYSTANIA Z PAKIETÓW ZABIEGOWYCH


Regulamin omawia zasady i warunki dotyczące korzystania z usług wykupionych w ramach pakietów zabiegowych.

Obowiązujący Regulamin dostępny jest w recepcji Kliniki oraz na stronie idealbeauty.pl

 1. Pakiet zabiegowy obejmuje zestaw zdefiniowanej liczby specjalnie skomponowanych zabiegów opiewających na określoną kwotę.
 2. Wykaz zabiegów pakietowych oraz ich obowiązujący cennik dostępny jest w recepcji Kliniki IDEAL oraz na stronie idealbeauty.pl
 3. Klient uprawniony do korzystania z pakietu jest zobowiązany do realizacji zabiegów osobiście, nie ma możliwości cesji pakietu na inne osoby.
 4. Każdy pakiet ma określony termin ważności, który wynosi 18 miesięcy bez możliwości przedłużenia. Klinika IDEAL zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu po upływie ważności pakietu. Po tym czasie wszystkie niewykorzystane zabiegi zostają uznane za zrealizowane.
 5. Czas ważności usług zawartych w pakiecie rozpoczyna się w momencie zakupu pakietu.
 6. Klinika IDEAL nie akceptuje zwrotów pakietów, wymiany pakietów na inny rodzaj usługi jak również nie wypłaca kwoty za niewykorzystane zabiegi.
 7. W celu uzyskania oczekiwanych rezultatów Pacjent powinien realizować zabiegi w ustalonych przez Kosmetologa bądź Lekarza odstępach czasu. Mając na celu jak najbardziej efektywne i skuteczne efekty serii zabiegowej, Klinika IDEAL zastrzega sobie prawo do wyznaczania i rekomendowania kolejnych terminów zabiegów z pakietu. Wydłużanie odstępów czasu pomiędzy kolejnymi zabiegami spowoduje utratę gwarancji efektów zabiegowych.
 8. Na zabiegi z pakietu obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu, której można dokonać: osobiście w Recepcji Kliniki, telefonicznie pod numerem +48 888 604 777 bądź mailowo na adres: klinika@idealbeauty.pl
 9. Na 24 godziny przed planowaną wizytą z pakietu Klinika IDEAL wysyła do Pacjenta smsa z przypomnieniem terminu wizyty.
 10. Nieodwołanie wizyty przez Pacjenta na co najmniej 24 godziny przed umówionym zabiegiem będzie jednoznaczne z uznaniem wizyty jako zrealizowanej bez możliwości ubiegania się o zwrot wartości zabiegu.
 11. Pacjent korzystający z Pakietu zobowiązany jest do informowania o wszelkich zmianach zachodzących w trakcie trwania terapii zabiegowej, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo oraz efektywność terapii (np. zmiana stanu zdrowia, pojawiające się przeciwskazania). W przypadku, gdy w trakcie realizacji pakietu wystąpią przeciwskazania zdrowotne, Klinika IDEAL ma prawo do wydłużenia terminu obowiązywania pakietu bądź wymiany na inne zabiegi.
 12. Kosmetolog bądź Lekarz wykonujący zabieg może odmówić wykonania usługi w przypadku pojawienia się przeciwskazań.
 13. Pacjent zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń po zabiegowych wpływających na skuteczność i bezpieczeństwo terapii.
 14. Zakup pakietu i dokonanie rezerwacji wizyty jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.


UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ KONSULTACJĘ

tel: +48 888 604 777


umów wizytę